top of page

I

Uslovi poslovanja

Korinita AC, doo, Ob Savinji 2, 3313 Polzela, Poreski broj: SI56580860, matični broj: 3332373. Preduzeće je upisano u sudski registar pod brojem: 2008/19521, dana 19.05.2008.

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( ZVPot-UPB2 ).

Web stranica ac.korinita.com sadrži internetsku trgovinu koja posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Posjetilac može izvršiti kupovinu kao gost, bez pribavljanja korisničkog imena i lozinke. Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad internet trgovine, prava korisnika i poslovni odnos između vlasnika internet trgovine.  i potrošači.

Dostupnost informacija
Provajder se obavezuje da će uvijek kupcu dostaviti sljedeće informacije:
a) identitet firme (naziv i sjedište, registarski broj),
b) kontakt podatke koji omogućavaju korisniku brzu i efikasnu komunikaciju (e-mail, telefon),
c) bitne karakteristike robe ili usluga (uključujući postprodajne usluge i garancije),
d) dostupnost članaka, bilo kojeg artikla ili usluge ponuđene na web stranici trebaju biti dostupni u razumnom roku,
e) uslove isporuke predmeta ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok isporuke),
f) sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i mora se jasno pokazati da li već uključuju poreze i troškove
g) način plaćanja i dostave,
h) rok važenja ponude,
i) period tokom kojeg je još uvijek moguće odustati od ugovora i uslove za odustajanje; osim toga, ako i koliko košta kupca vraćanje artikla,
j) objašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve detalje o kontakt osobi ili korisničkoj službi.

Ponuda artikala
Zbog prirode poslovanja putem World Wide Weba, ponuda web stranice ac.korinita.com se ažurira i mijenja često i brzo. Cijene su predstavljene kao online cijene.  Online cijena je cijena koja se odnosi na kupovinu putem interneta.

Načini plaćanja
Internet prodavnica ac.korinita.com nudi sledeće načine plaćanja:
•  Prijenos prije preuzimanja artikla

Cijene
Sve cijene uključuju PDV.
Cijene su važeće u trenutku narudžbe i nemaju unaprijed utvrđenu važnost. Cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja, pod gore navedenim uslovima. 
Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca je zaključen u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac dobija elektronsku statusnu poruku). Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede i za dobavljača i za kupca.

Proces kupovine
1. Narudžba prihvaćena; Nakon izvršene narudžbe, kupac dobija e-mail obavještenje da je narudžba prihvaćena. U ovom koraku kupac ima opciju da otkaže narudžbu u roku od jednog sata. Sveobuhvatne informacije o statusu i sadržaju narudžbe uvijek su dostupne kupcu na web stranici dobavljača.
2. Narudžba potvrđena; Ukoliko kupac ne otkaže narudžbu, narudžba ide u dalju obradu kada dobavljač pregleda narudžbu, provjeri dostupnost naručenih artikala i potvrdi narudžbu ili je s razlogom odbije. Ponuđač može pozvati kupca na njegov kontakt telefon radi provjere podataka ili uvjeravanja u tačnost isporuke. Nakon potvrde narudžbe, dobavljač obavještava kupca putem e-maila o predviđenom roku isporuke. Ugovor o kupovini naručenih artikala između kupca i dobavljača je u ovoj fazi neopozivo zaključen.
3. Roba otpremljena; Ponuđač priprema, otprema robu u dogovorenom roku i obavještava kupca e-mailom kada može preuzeti predmet.
U navedenom e-mailu ponuđač obavještava kupca i o politici povrata, gdje se može obratiti u slučaju kašnjenja isporuke i gdje se može obratiti u slučaju reklamacije.

Pravo odustajanja od kupovine, povraćaj robe
Kupac ima pravo obavijestiti kompaniju u roku od 15 dana od dana prijema robe (na kontakt e-mail adresu avtocenter@korinita.com) da odustaje od ugovora bez navođenja razloga za svoju odluku. odustajanje od ugovora, trošak vraćanja robe. Ponuđač nije u obavezi da prihvati vraćanje artikla uz otkup. Robu je potrebno vratiti prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od obavještenja o odustajanju od ugovora (kupovina ).
Vraćena roba mora biti nekorištena, neoštećena iu originalnoj ambalaži i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili se njena količina smanjila bez krivnje potrošača.
U slučaju odustajanja od ugovora, kompanija vraća sve primljene uplate odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavještenja o odustajanju od ugovora. 
Poduzeće će potrošaču vratiti primljene uplate istim sredstvom plaćanja koje je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove. Povrat primljene robe preduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatra se obaveštenjem o odustajanju od ugovora.

Kupac ne može vratiti naručenu robu pod sljedećim uvjetima u sljedećim slučajevima:
• za mašine, uređaje, računarsku opremu, audio i video snimke i kompjuterske programe, ako je kupac već otvorio zaštitni pečat ili raspakovao iz originalnog pakovanja
• u slučaju nabavke knjiga
• ako je proizvod izrađen prema uputama potrošača i prilagođen njegovim potrebama
• ako se radi o kvarljivom proizvodu ili proizvodu kojem je već istekao rok trajanja (npr. rabljeni CD mediji, kertridži, toneri i drugi potrošni materijal, piće, hrana...)

U izuzetnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa ZVPot-om, potrošaču možemo ponuditi kupovinu artikla uz odgovarajuću naknadu koja se utvrđuje po povratu. Otkup s popustom se uzima u obzir prilikom potvrđivanja potrošača putem e-maila. Navedenu otkupninu potrošač koristi samo prilikom naručivanja drugog artikla iste ili veće vrijednosti. Ako počnete koristiti proizvode i predomislite se, gubite pravo na raskid ugovora.

Raskid ugovora
U slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo obavijestiti kompaniju u roku od 15 dana da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog za svoju odluku. U tom slučaju potrošaču se mogu naplatiti samo troškovi iz stava 7. člana 43.d ovog zakona.
U slučaju odustajanja od ugovora, kompanija vraća sve primljene uplate odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavještenja o odustajanju od ugovora.
Potrošač može dostaviti kompaniji obavijest o raskidu s nedvosmislenom izjavom u kojoj se jasno navodi da odustaje od ugovora.
Smatra se da je potrošač blagovremeno dao izjavu o odustajanju ako je pošalje u roku određenom za odustajanje od ugovora.
Detaljnije odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na ugovore na daljinu i ugovore izvan poslovnih prostorija mogu se pronaći 

Poznavanje odgovornosti za činjenične greške
Greška je stvarna:
• ako stvar nema svojstva potrebna za njenu normalnu upotrebu ili za marketing
• ako stvar nema svojstva potrebna za posebnu upotrebu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavcu bila poznata ili mu je trebala biti poznata 
• ako stvar nema karakteristike i kvalitete koji su izričito ili prećutno ugovoreni ili propisani
• ako je prodavac isporučio artikal koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

Za kupovinu putem interneta, kupac, koji je potrošač u skladu sa odredbama ZVPot, može podnijeti reklamaciju zbog materijalnog nedostatka, u roku od dvije godine od isporuke artikla, što dokazuje originalni račun i potvrda o dostavi.
Kupac svoja prava može ostvariti na sljedeći način:
• ako obavijesti prodavca o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.
• Kupac mora detaljnije opisati nedostatak u obrascu za reklamaciju i omogućiti dobavljaču da pregleda stvar.
• Kupac može lično obavestiti provajdera o poruci o grešci, za šta dobavljač mora izdati sertifikat.

Ponuđač koji je ispravno obavijestio ponuđača o grešci ima pravo zahtijevati od ponuđača da:
• otkloniti nedostatak na robi ili
• vraća dio plaćenog iznosa srazmjerno grešci ili
• zamjenjuje neispravnu robu novom besprijekornom robom, ili
• vraća uplaćeni iznos.

Ukoliko nedostatak nije sporan, dobavljač je dužan udovoljiti zahtjevu kupca u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana.
Ponuđač će pismeno odgovoriti na zahtjev kupca najkasnije u roku od osam dana od dana prijema istog, ukoliko je nedostatak sporan. Ako dobavljač uništi ili izgubi proizvod koji je dat na popravku, održavanje ili doradu, dužan je u roku od osam dana isporučiti kupcu novi identični proizvod ili odmah platiti naknadu u visini maloprodajne cijene novog proizvoda.
Reklamacija je važeća nakon dostavljanja originalnog računa, potvrde o isporuci i popunjenog obrasca za reklamaciju. U slučaju odobrene reklamacije za materijalni nedostatak, kupac također ima pravo na povrat svih troškova dostave nastalih u slučaju kupovine putem interneta.
Kupac koji nije potrošač u skladu sa ZVPot ostvaruje svoja prava na garancijske zahtjeve prema važećem zakonu.

Dostava
Provajder ne isporučuje robu naručenu online na adresu kupca. Moguće je samo lično preuzimanje. Prijem je moguć u sjedištu provajdera. Dobavljač ne naplaćuje dodatne troškove dostave ili. prijem predmeta.


Zaštita ličnih podataka
U određenim slučajevima možemo od korisnika web stranice ac.korinita.com zatražiti lične podatke koji su nam potrebni za normalno poslovanje. Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni list RS br. 59/99, 57/01), tako da ih nikada ne prodajemo, iznajmljujemo ili na drugi način prosljeđujemo trećim licima.

 
Čuvanje teksta ugovora:
Tekst zaključenih ugovora se čuva na serveru Korinita AC i dostupan primaocu usluge na zahtev.

Komunikacija
Provajder će kontaktirati korisnika putem sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik izričito ne protivi. 

Oglasna e-poruka će sadržavati sljedeće komponente:
• će biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke,
• pošiljalac će biti jasno vidljiv,
• Razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike će biti označene kao takve. Biće jasno definisani i uslovi za učešće u njima,
• jasno će biti predstavljen način odjave od primanja reklamnih poruka,
• Provajder će izričito poštovati želju provajdera da ne prima reklamne poruke.

Odricanje od odgovornosti
Provajder se trudi da obezbedi ažurnost i tačnost informacija objavljenih na njegovim stranicama. Ipak, karakteristike artikala, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da dobavljač ne uspije ispraviti podatke na web stranici. U tom slučaju, dobavljač će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili zamijeni naručeni artikl. 

Provajder nije odgovoran za sadržaj mišljenja o člancima koje su napisali posjetitelji. Prije objavljivanja, davalac mišljenja pregleda i odbacuje one koje sadrže očigledne neistine, obmanjuju ili uvredljive. Provajder nije odgovoran za informacije u mišljenjima i odriče se bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz informacija u mišljenjima. 

Iako dobavljač nastoji pružiti točne fotografije prodatih artikala, sve fotografije moraju se uzeti kao simbolične. Fotografije ne garantuju svojstva proizvoda.

Copyright
Web stranica je u vlasništvu Korinita AC doo. Sva prava zadržana. Sadržaj na web stranici može sadržavati materijal čija autorska prava mogu biti i vlasništvo trećih lica. Stoga je svaki prijenos informacija sa web stranice dozvoljen samo uz pismenu suglasnost vlasnika.

Zadržavamo pravo izmjene uslova bez prethodne najave.
Zadržavamo pravo na greške i lažna predstavljanja.

Vansudsko rješavanje sporova
Provajder se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Provajder ulaže sve napore da ispuni svoju obavezu uspostavljanja efikasnog sistema postupanja sa pritužbama i da odredi osobu sa kojom, u slučaju problema, kupac može kontaktirati telefonom ili e-mailom. Prigovor se podnosi putem e-mail adrese avtoventer@korinita.com. Žalbeni postupak je povjerljiv.

U skladu sa zakonskim normama, Korinita AC doo ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Act.

Korinita AC, koja kao ponuđač roba i usluga omogućava online trgovinu na području Republike Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektronski link na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima. OVDJE

 

h ttps: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event = main.home.show & lng = SL

 

Navedena uredba proizilazi iz Zakona o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (EZ) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22 / EC.

Dostupnost uslova poslovanja
Možete fizički ispisati uslove poslovanja koristeći funkciju print u vašem pretraživaču ili ih preuzeti na svoj računar u pdf formatu:  OVDJE


Želimo Vam ugodnu kupovinu i želimo Vam dobrodošlicu

Korinita AC doo

bottom of page