top of page
korinita ac logo.jpg

NAŠA KOMPANIJA

Dugi PRS naziv:  Korinita auto centar, prodaja vozila doo

Poreski broj SI: 56580860

Matični broj: 3332373000

Porezni obveznik: PDV (SI56580860)

Datum upisa u sudski registar 19.05.2008.godine pod brojem 2008/19521

bottom of page