top of page

Obavijest

Korištenjem ovih web stranica, navedenih na web lokacijama kojima upravlja operater, slažete se da ove web stranice postavljaju kolačiće na vaš računar ili mobilni uređaj dok ih ne opozove ili izbriše na koje imate pravo i upravljate njima u svom pretraživaču.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti regulira prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka koje kontrolor prikuplja od vas kada se pretplatite na primanje sadržaja kao što su e-vijesti, pozivnice za događaje ili slično.

Menadžer

Rukovalac ličnih podataka u smislu Opće uredbe EU o zaštiti ličnih podataka i važećeg zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka je:

 

Korinita Autocentar  doo
Uz Savinju 2
3313 Polzela
Poreski broj: 56580860
 

Lični podaci i svrha njihove obrade

Ako želite da primate sadržaj menadžera, možete se prijaviti ili odjaviti sljedeću obradu:

• Povremene e-vijesti
• redovne e-vijesti
• pozivnice na događaje
• obavještenja o posebnim akcijama i prilikama
• publikacije

Popunjavanjem ovih formulara, narudžbenice, prijave ili registracije i potvrde, menadžeru dajete sljedeće kontakt podatke:

• ime
• prezime
• E-mail adresa
• broj telefona

Kontakt podaci koje nam dajete prilikom popunjavanja ili. Potrebno nam je dostavljanje ovih obrazaca, obrazaca za narudžbu, prijava ili registracije kako bismo obradili vašu narudžbu i komunicirali s vama u vezi s određenim e-vijestima, događajima, obavještenjima o posebnim promocijama ili publikacijama. Rukovalac poštuje Vašu privatnost i dužan je da postupa pažljivo iu skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka prilikom prikupljanja, čuvanja i obrade ličnih podataka. Budući da u menadžerovom online informacionom sistemu postoje veze ka drugim, eksternim veb lokacijama koje nisu direktno povezane sa menadžerom, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka ovih veb lokacija. Kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje dobivenih podataka, kako bismo održali točnost ličnih podataka i osigurali njihovu pravilnu upotrebu, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske procedure za osiguranje podataka koje prikupljamo. Kontrolor ne može u potpunosti isključiti mogućnost curenja podataka ili zloupotrebe, jer su online tehnologije otvorene za javnost i stoga mogu biti žrtva kompjuterskih upada i kao takve nepredvidive.

UPOZORENJE:  EU GDPR ne propisuje posebne tehničke mjere za zaštitu identiteta provajdera web stranice ili. operatera, kao i ne propisuje otkrivanje identiteta posjetitelja web stranice. Stoga su zahtjevi za zaštitu ličnih podataka do izmjene propisa o zaštiti i obaveza otkrivanja identiteta rukovaoca prepušteni pojedincu da odluči da li će vjerovati da će otkriveni nezaštićeni identitet rukovaoca upravljati. Niti kontrolor ne jamči da može biti siguran da je dobio pristanak od pojedinca koji bi trebao pristati na uvjete obavještenja, budući da se pojedinac ne identificira u odnosu na kontrolora u procesu certifikacije na jedinstven i provjerljiv način.

Lista lokacija kojima upravlja operater

Kompanija operatera upravlja sljedećim web stranicama:

  Web stranice  Opis web stranice

  nalizing.si  web prezentacija

Konsenzus

Lične podatke koje nam dostavite kada se pretplatite na e-vijesti, događaje, posebne prigode ili objave i druge proizvode operatera obrađujemo uz vašu jasnu i nedvosmislenu suglasnost na osnovu člana 6 (1) (a) Opće uredbe EU zaštita ličnih podataka (GDPR). U cilju poboljšanja kvaliteta naših proizvoda i usluga te u statističke svrhe, u vezi s e-mailovima koje vam šaljemo, obrađujemo i podatke o prikazu primljenih poruka i klikovima na linkove u primljenim porukama.

Pristajete na obradu osobnih podataka unosom vaših osobnih podataka na web stranicu kontrolora na ovim obrascima, obrascima za narudžbu, prijavama ili registracijama i pristajete na svaku pojedinačnu obradu na koju pristajete. Prilikom unosa ličnih podataka, kontrolor ne uslovljava pristanak na obradu u obradi kada svrha premašuje osnovnu svrhu obrade zbog koje ste došli na web stranicu.

Administrator koristi uslugu slanja provjerljive e-pošte ili preporučene obične pošte za obavještavanje o promjenama uslova poslovanja i izmjenama politike privatnosti. Stoga ćete biti obaviješteni o promjenama na način da operateru pružite dokaz o blagovremenom obavještavanju o promjenama uslova poslovanja ili politike privatnosti. Sve promjene će također biti objavljene na web stranici kompanije.

Lični podaci se čuvaju i štite u skladu sa važećim EU zakonodavstvom i tamo gde nije potrebna saglasnost, jer je pravni osnov postojeće zakonodavstvo (npr. skladištenje faktura, ugovora itd.) u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR) .

Vaša prava

U skladu sa odredbama Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo na pristup vašim ličnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje („zaboravljanje“), pravo na prenosivost, pravo na zahtjev ograničenja obrade ličnih podataka i pravo na
ugovor.

Ukoliko smatrate da su Vam na bilo koji način povrijeđena prava na web stranici kompanije, možete se obratiti: Povjereniku za informiranje Republike Slovenije Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e- pošta:  gp.ip@ip-rs.si).

Vrijeme čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu slanja vijesti, poziva na događaje, publikacija. Period čuvanja ličnih podataka može varirati u zavisnosti od primjenjivog sektorskog zakonodavstva (npr. porezno, računovodstveno zakonodavstvo). U slučaju da su važećim sektorskim zakonodavstvom propisani obavezni rokovi za čuvanje ličnih podataka, rukovalac će izbrisati lične podatke nakon isteka zakonom propisanog obaveznog roka.

Kolačići
Šta su kolačići?
Kolačić je datoteka koja pohranjuje postavke web stranice. Web stranice pohranjuju kolačiće na uređaje korisnika koji pristupaju internetu kako bi identificirali pojedinačne uređaje i postavke koje su korisnici koristili za pristup. Kolačići omogućavaju web stranicama da identifikuju je li korisnik već posjetio ovu web stranicu, a u naprednim aplikacijama mogu se koristiti za prilagođavanje pojedinačnih
postavke. Njihovo skladištenje je pod potpunom kontrolom pretraživača koji koristi korisnik - korisnik može ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Zašto su kolačići potrebni?

Kolačići su osnovni za pružanje online usluga prilagođenih korisnicima; najčešće funkcije e-trgovine ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između korisnika weba i web stranice je brža i lakša uz pomoć kolačića. Uz njihovu pomoć, web stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, te je stoga pregledavanje web stranice efikasnije i ugodnije. Postoji nekoliko razloga za korištenje kolačića. Koriste se za pohranjivanje podataka o statusu pojedinačne web stranice (detalji prilagođavanja pojedinačne web stranice), pomažu u implementaciji online usluga (npr. internet trgovine), pomažu u prikupljanju statistike o korisnicima i prometu web stranice.
web stranice, navike web korisnika itd. Stoga možemo koristiti kolačiće za procjenu učinkovitosti dizajna naše web stranice. Također možete pročitati smjernice Poverenika za informacije o korištenju kolačića o preporučenoj i dozvoljenoj upotrebi kolačića na web stranici, koje možete pronaći ovdje.

Lista kolačića na našoj web stranici:

Websites Naziv kolačićaOpisDuration

nalizing.simoove_gdpr_popupSačuva korisničke postavke1 godinu

Kolačići koje koristimo na našoj web stranici ne prikupljaju nikakve dodatne lične podatke na koje niste pristali i koji bi vas mogli lično identificirati. Kolačići ne mogu oštetiti vaš računar, tablet ili mobilni telefon. Kolačići omogućavaju rad naših web stranica i pomažu nam da shvatimo koje su informacije najkorisnije posjetiteljima.

Obavijest

Korištenjem ovih web stranica, navedenih na popisu web stranica kojima upravlja operater, slažete se da te web stranice postavljaju kolačiće na vaše računalo ili mobilni uređaj do opoziva ili brisanja na koje imate pravo i upravljate njima u svom pregledniku.

Upravljajte i izbrišite kolačiće

Ako želite promijeniti način na koji koristite kolačiće u vašem pretraživaču, uključujući njihovo blokiranje ili brisanje, to možete učiniti tako da u skladu s tim promijenite postavke pretraživača. Da biste upravljali kolačićima, većina pretraživača vam omogućava da prihvatite ili odbijete sve kolačiće, prihvatite samo određenu vrstu kolačića ili vas upozorite da web lokacija želi pohraniti kolačić. Također možete lako izbrisati kolačiće koje je pohranio pretraživač. Ako promijenite ili izbrišete datoteku kolačića vašeg pretraživača, promijenite ili nagradite svoj preglednik ili uređaj, možda ćete morati ponovo onemogućiti kolačiće. Proces upravljanja i brisanja kolačića razlikuje se od pretraživača do pretraživača. Ako vam je potrebna pomoć oko ovoga, možete pogledati pomoć za korisnike pretraživača.
_______________________________________________________________________________

Politika privatnosti

Ovom izjavom vas obavještavamo o prikupljanju, obradi i korištenju vaših osobnih podataka koje kontrolor podataka prikuplja od vas, kada pristanete da primate naš bilten, pozivnice ili druge informacije koje dijelimo. Ova saglasnost se može povući u bilo koje vrijeme uz br
efekat za budućnost.

Kontroler

Rukovalac ličnih podataka kako je definirano Direktivom o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka - GDPR je:

 

Korinita Autocentar  doo
Uz Savinju 2
3313 Polzela
PDV broj: 56580860

Lični podaci i svrhe obrade

Ako želite da primate sadržaj od  kontrolor podataka na koji se možete pretplatiti ili odjaviti
sljedeći procesi:

• stalne e-vijesti
• povremeno e-vijesti
• pozivnice za događaje
• vijesti o ekskluzivnim ponudama i mogućnostima
• publikacije

Potvrdom obrazaca, naručivanjem, registracijom i slanjem, kontrolor podataka će dobiti Vaše lične podatke kao što su:

• ime
• prezime
• e-mail
• telefonski broj

Kontakt podaci koje s nama dijelite slanjem formulara, registracijom ili narudžbom neophodni su za obradu i dovršenje vaše narudžbe te za komunikaciju s vama u vezi e-vijesti, događanja, novosti o ekskluzivnim ponudama i našim publikacijama. Rukovalac podataka poštuje i poštovaće vašu privatnost i dužan je da postupa pažljivo i odgovorno iu skladu sa zakonima u vezi sa prikupljanjem, čuvanjem i obradom vaših ličnih podataka. Možda postoje veze ka drugim stranicama izvan našeg informacionog sistema web usluga za koje ne preuzimamo nikakvu odgovornost u pogledu zaštite ličnih podataka. Koristimo različite tehničke i organizacijske procedure kako bismo zaštitili prikupljene podatke kako bismo izbjegli neovlašteni pristup ili otkrivanje, kako bismo održali točnost i osigurali njihovu odgovarajuću upotrebu. kontrolor podataka općenito ne može isključiti mogućnost curenja podataka ili zloupotrebe informacija zbog otvorenosti nekih web tehnologija koje mogu biti kompromitirane i koje su van naše kontrole.

Upozorenje: EU GDPR ne provodi nikakve posebne tehničke radnje za zaštitu identiteta vlasnika web stranice ili kontrolora podataka, jer ne zahtijeva otkrivanje identiteta od posjetitelja web stranice. Dok se ne preduzmu dalji koraci u zakonodavstvu, svaka odluka u vezi sa
Identitet kontrolora podataka zavisi od posjetitelja web stranice. Molimo Vas da na svaki mogući način provjerite identitet kontrolora podataka. Rukovalac podataka nema i nije u mogućnosti dati garanciju da li je ugovor za prikupljanje i obradu ličnih podataka dobijen od osobe na koju se odnosi, budući da se korisnik ne identifikuje vlasniku web stranice (kontroloru podataka) u jedinstvenom i provjerljiv način.

Kontrolor podataka upravlja dolje navedenim web stranicama
Kontrolor podataka kompanije  upravlja sljedećim web stranicama:

  Website  Opis

nalizing.si Web stranica s informacijama o kompaniji.

Sporazum

Pohranjujemo i obrađujemo vaše lične podatke koje nam dajete pretplatom na bilten, događaje, obavještenja o ekskluzivnim ponudama i mogućnostima i drugim publikacijama kontrolora podataka uz vaš nesumnjivi pristanak i pristanak u skladu s člankom 6 (1), (a) u EU Opći propisi o zaštiti podataka. Također obrađujemo informacije o pregledima primljenih poruka i klikovima na linkove u primljenim porukama radi poboljšanja kvaliteta naših proizvoda i usluga te za statističke analize.

Pristajete na obradu ličnih podataka na kontroloru  web stranicu na obrascima, obrascima za narudžbu, prijavama ili registracijama na koje dostavljate svoje lične podatke. Svaki put ste obaviješteni o detaljima obrade i zamoljeni da se s tim složite. Kontroler  ne zahtijeva vaš pristanak za obradu kada svrha prikupljanja osobnih podataka prelazi potrebnu razinu obrade zbog koje ste posjetili web stranicu.

Kontrolor podataka  kontrolor podataka koristi uslugu za slanje legalno potvrđenih e-mailova kako bi vas obavijestio o promjenama Uslova korištenja i Politike privatnosti. Omogućava kontroloru podataka da ima provjerene i pouzdane dokaze za brzo obavještavanje o promjenama. Lični podaci koji se prikupljaju u svrhe za koje nije potrebna saglasnost jer postoje drugi zakoni na snazi (za čuvanje dokumenata, ugovora, potvrda ili drugih dokumenata). Čuvaju se i osiguravaju u skladu sa Općom uredbom EU o zaštiti podataka.

Vaša prava

Opća uredba EU o zaštiti podataka daje vam pravo da pristupite vašim ličnim podacima, da ih ispravite, imate pravo na zaborav - da zatražite uklanjanje i brisanje svih vaših ličnih podataka koje ste dostavili na web stranicu(e) kontrolora podataka. Imate pravo da ga uklonite, da uklonite dozvolu za različite vrste obrade, kao i pravo na podnošenje žalbe.

Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena na web stranicama kontrolora podataka kompanije, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon + 386 1 230 97 30, faks: 386 1 230 97 78, e-mail: gp.ip@ip-rs.si).

Period čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko su nam potrebni da bismo vam slali naše biltene, posebne ponude, pozivnice za događaje, publikacije ili drugo. Period uštede može varirati zbog različitih zakonskih obaveza za usluge poput naše (kao što je zakon o PDV-u, računovodstveni propisi ili slično). Kada mjerodavno sektorsko zakonodavstvo zahtijeva obavezne rokove za čuvanje ličnih podataka, rukovalac podataka će izbrisati lične podatke nakon zakonskog obaveznog roka.

Kolačići

Šta je kolačić?
Kolačić je datoteka koja čuva postavke web stranice. Web stranice spremaju kolačiće na uređaje koje posjetitelji koriste za pristup internetu. Svrha kolačića je prepoznavanje određenih uređaja i 'prethodnih postavki posjetitelja, koje su kreirane prethodnim pristupom posjetitelja. Kolačići omogućavaju web stranicama da prepoznaju nove posjetitelje, a napredne aplikacije omogućavaju prilagođavanje mnogih postavki. Ove postavke se pohranjuju i kontroliraju unutar pretraživača. Korisnik pretraživača može aktivirati, djelomično omogućiti ili onemogućiti spremanje kolačića.

Zašto koristimo kolačiće?

Bitan dio pružanja online usluga prilagođenih korisniku su kolačići. Najčešće funkcije e-trgovine ne bi bile moguće bez njih. Omogućuju bržu i lakšu interakciju između posjetitelja na web stranici. Uz njihovu pomoć, web stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca. Pretraživanje web stranica je efikasnije i ugodnije. Postoji nekoliko razloga za korištenje kolačića. Preglednik može pohraniti informacije o statusu svake web stranice (detalji o pojedinačnim prilagodbama stranice), pomoći u implementaciji online usluga (npr. online trgovina), kolačići pomažu u prikupljanju statističkih podataka korisnika i posjeta stranicama i podataka o navikama korisnika weba. ili slično. Korištenjem kolačića možemo procijeniti učinkovitost izgleda, sadržaja i dizajna naše web stranice. Također možete pročitati smjernice službenika za informiranje o korištenju kolačića koji su preporučeni i dozvoljeni na ovim web stranicama. Imajte na umu da uklanjanje ili blokiranje kolačića može negativno utjecati na vaše korisničko iskustvo, a dijelovi naše stranice možda više neće biti u potpunosti dostupni.

Lista kolačića na našim web stranicama:

WebsiteCookie NameDescriptionDuration

nalizing.simoove_gdpr_popupSačuva korisničke postavke1 godinu

_______________________________________________________________________________

Izjave u pribavljanju saglasnosti i ostvarivanju prava

1. IZJAVA NA ONLINE OBRASCU I U PAPIRNOM OBLIKU - PRIJAVA

Rukovalac ličnih podataka kontrolora i njegovi obrađivači čuvaju i obrađuju lične podatke u skladu sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP). Slažem se da kontrolor može koristiti moje lične podatke za  svrha (zaokruži, izaberi):

- svrha1 (slanje obavještenja o događajima, proizvodima itd. ()
- svrha2 (obavijest o posebnim ponudama itd. ()

IZJAVA

U skladu sa Uredbom o zaštiti ličnih podataka, slažem se sa svrhom korištenja ličnih podataka i svjestan sam da se mogu odjaviti od bilo koje obrade u bilo koje vrijeme bez objašnjenja. U slučaju odjave od pojedinačne obrade (za pojedinačnu namenu), poslat ću odjavu na e-mail adresu  avtocenter@korinita.com ili ću se odjaviti automatskim odjavnim mehanizmom u poslatom e-mailu organizatora.

2. ODJAVA

Odustajem od obrade ili više ne želim primati informacije o:

- svrha1 (slanje obavještenja o događajima, proizvodima itd. ()
- svrha2 (obavijest o posebnim ponudama itd. ()

Pošaljite odjavu na  avtocenter@korinita.com

3. MOGUĆNOST PREGLEDA

Tražim pristup ličnim podacima za vlasnika ličnih podataka _______________. Izjavljujem i svojim ličnim prisustvom, digitalnim potpisom, svojeručnim potpisom, potvrđujem svoj identitet i jamčim da sam vlasnik navedenih ličnih podataka i da imam pravo vidjeti svoje lične podatke u vašim bazama podataka.

4. MOGUĆNOST PRAVA NA BRISANJE I ZABOR

Tražim brisanje svih mojih ličnih podataka (osim onih propisanih drugim zakonom). Izjavljujem i svojim ličnim prisustvom, digitalnim potpisom, svojeručnim potpisom potvrđujem moj identitet, te jamčim da kao vlasnik ličnih podataka imam pravo zahtijevati brisanje i zaborav mojih ličnih podataka u vašim bazama podataka.

Obavezni kolačići

Kolačići koje koristimo na našoj web stranici ne prikupljaju nikakve dodatne lične podatke na koje niste pristali i koji bi vas mogli lično identificirati. Kolačići ne mogu oštetiti vaš računar, tablet ili mobilni telefon. Kolačići omogućavaju rad naših web stranica i pomažu nam da shvatimo koje su informacije najkorisnije posjetiteljima.  Oni su obavezni prilikom korištenja web stranice i ne mogu se isključiti.

Omogućite ili onemogućite kolačiće

 

 

 

Ako onemogućite ove kolačiće, nažalost nećemo moći sačuvati vaše postavke na web stranici. To znači da ćete svaki put kada se vratite na stranicu morati uvijek iznova potvrđivati kolačiće.

Omogući
Onemogući
bottom of page