top of page

Priglasitev

Z uporabo teh spletnih mest, kot so navedeni v seznamu spletnih mest, ki jih upravlja upravljavec se strinjate, da ta spletna mesta nastavijo piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi do preklica ali izbrisa do katerega imate pravico in jih v svojem brskalniku upravljate sami.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljalec zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke ali podobno.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

 

Korinita Avtocenter d.o.o.
Ob Savinji 2
3313 Polzela
Davčna številka: 56580860
 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine upravljalca se lahko prijavite ali odjavite na naslednje obdelave:

• občasne e-novice
• redne e-novice
• vabila na dogodke
• obvestila o posebnih akcijah in priložnostih
• publikacije

Z izpolnitvijo teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije in potrditvijo posredujete upravljalcu naslednje kontaktne podatke:

• ime
• priimek
• e-poštni naslov
• telefonsko številko

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, obvestil o posebnih akcijah ali publikacij. Upravljalec spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu upravljalca povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na upravljalca, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Upravljalec ne more v celoti izključiti morebitnega odtekanja ali zlorabe podatkov, saj so spletne tehnologije odprte za javnost in tako lahko žrtev računalniških vdorov in kot take nepredvidljive.

OPOZORILO: EU GDPR ne predpisuje posebnih tehničnih ukrepov varovanja identitete ponudnika spletne strani oz. upravljavca, kot tudi ne predpisuje izkazovanja identitete obiskovalca spletne strani. Zato so zahteve po varovanju osebnih podatkov do dopolnitve predpisa o varovanju in obveznosti izkazovanja identitete upravljavca prepuščene posamezniku, da se sam odloča ali verjame izkazani nezaščiteni identiteti upravljavca, ki naj bi jo upravljal. Upravljavec tudi ne jamči, da je lahko prepričan, da je strinjanje pridobil od posameznika, ki naj bi se strinjal s pogoji obveščanja, saj se posameznik proti upravljavcu v postopku potrjevanja ne identificira na enoličen in preverljiv način.

Seznam spletnih mest, ki jih upravlja upravljalec

Podjetje upravljalca upravlja naslednje spletne strani:

 Spletne strani Opis spletne strani

 nalizing.si predstavitvena spletna stran

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodkih, obvestilih o posebnih priložnostih ali publikacij in ostale produkte upravljalca obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletnih straneh upravljalca na teh obrazcih, naročilnicah, prijavah oziroma registracijah vpišete svoje osebne podatke in se strinjate z vsako posamično obdelavo na katero pristanete. Pri vpisu osebnih podatkov upravljalca ne pogojuje privolitve v obdelavo pri obdelavah, kjer namen presega osnovni namen obdelave zaradi katere ste prišli na spletno stran.

Upravljavec za obveščanje o spremembah pogojev poslovanja in spremembah politike zasebnosti uporablja storitev pošiljanja dokazljive elektronske pošte ali priporočeno regularno pošto. Zato boste o spremembah obveščeni na način, ki upravljavcu zagotavlja dokaz o pravočasni obveščenosti glede sprememb pogojev poslovanja oziroma politiki zasebnosti. Vse spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani podjetja.

Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (“pozabe”), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do
ugovora.

Če mislite, da so vaše pravice na spletnih straneh podjetja kakorkoli kršene se lahko obrnete na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin novic, vabil na dogodke, publikacij. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljalec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Piškotki
Kaj so piškotki?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne
nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega
mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naših spletnih straneh:

Spletne straniIme piškotkaOpisTrajanje

nalizing.simoove_gdpr_popupShrani uporabnikove preference1 leto

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših dodatnih osebnih podatkov na katere niste pristali in s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Piškotki ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje naših spletnih mest in nam pomagajo razumeti, katere informacije so za obiskovalce najkoristnejši.

Priglasitev

Z uporabo teh spletnih mesta, kot so navedeni v seznamu spletnih mest, ki jih upravlja upravljavec se strinjate, da ta spletna mesta nastavijo piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi do preklica ali izbrisa do katerega imate pravico in jih v svojem brskalniku upravljate sami.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.
___________________________________________________________________________

Privacy Policy

With this declaration, we inform you about collecting, processing and use of your personal data, which data controller collects from you, when you agree to receive our newsletter, invitations or other information shared. This consent can be withdrawn at any time with no
effect for the future.

Controller

The personal data controller as defined by Data Protection Directive and General Data Protection Regulation – GDPR is:

 

Korinita Avtocenter d.o.o.
Ob Savinji 2
3313 Polzela
VAT number: 56580860

Personal data and processing purposes

If you wish to receive content from data controller you can subscribe or unsubscribe from
the following processes:

• permanent e-news
• occasionally e-news
• events invitations
• news about exclusive offers and opportunities
• publications

By confirming forms, ordering, registering and submitting, data controller will receive your personal data such as:

• name
• last name
• e-mail
• phone number

Contact information, which you share with us by submitting forms, registering or ordering is necessary for processing and completing your order and for communicating with you regarding e-news, events, news about exclusive offers and our publications. data controller respects and will respect your privacy and is obliged to act carefully and responsibly and in compliance with legislation regarding collecting, storing and processing of your personal data. There might be links to other sites outside of our web service information system for which we do not take any responsibility regarding protection of personal data. We use different technical and organizational procedures to protect collected data to avoid unauthorized access or reveal, to maintain exactness and to ensure its appropriate use. data controller cannot, in general, exclude the possibility of data leaking or misuse of the information due to the openness of some web technologies which can be compromised and are out of our control.

Warning: EU GDPR does not enforce any particular technical actions to protect the identity of the website owner or data controller, as it does not demand any identity revealing from the website visitor. Until further steps in the legislation are taken, every decision regarding the
data controllers’ identity is up to website visitor. We kindly ask you to check the data controllers’ identity in every possible way. The data controller does not have and is not able to give a guarantee, whether the agreement for collecting and processing personal data was obtained from the person, whom it refers since the user does not identify to the website owner (data controller) in a unique and verifiable way.

The data controller manages the websites listed below
Company data controller manages following websites:

 Website Description

nalizing.siCompany information website.

Agreement

We store and process your personal information which you give us by subscribing on enewsletter, events, notifications about exclusive offers and opportunities and other publications of data controller with your undoubtful agreement and consent as required in Article 6 (1), (a) in EU General Data Protection Regulative. We also process information about the views of received messages and clicks on the links in the received messages to improve the quality of our products and services and for statistical analyses.

You agree to the processing of personal data on the controller website on forms, order forms, applications or registrations where you submit your personal information. Each time you are informed about the processing details and asked to agree with it. Controller does not require your consent for processing when the purpose of collecting personal data exceeds the necessary level of processing for which you visited the website.

Data controller data controller uses service for sending legally confirmed emails to inform you about changes of Terms of Service and Privacy Policy. It enables the Data controller to have verified and reliable evidence for prompt informing about the changes. Personal data, collected for the purposes, where no consent is required as there is other legislation in force (for storing documents, contracts, receipts or other documents. ) is stored and secured in compliance with EU General Data Protection Regulation.

Your rights

EU General Data Protection Regulation gives you the right to access your personal data, to correct it, you have the right to be forgotten – to request removing and deletion of all your personal data you had submitted to the Data controllers’ website(s). You have the right to remove it, to remove permission for different kinds of processing and also the right to file a complaint.

If you believe your rights were violated on websites of company data controller , you may contact Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, phone + 386 1 230 97 30, fax: 386 1 230 97 78, e-mail:gp.ip@ip-rs.si).

Storing period of personal data

We store your personal data as long as we need it to send you our newsletters, special offers, invitations for events, publications or others. The saving period can vary due to different legislative obligations for services like ours (such would be VAT related law, accounting regulations or similar). When the applicable sectoral legislation requires mandatory deadlines for the retention of personal data, data controller will delete personal data after the statutory compulsory deadline.

Cookies

What is a cookie?
A cookie is a file, which saves settings of the webpage. Websites save cookies in the devices which visitors use for accessing the internet. The purpose of the cookie is to recognize specific devices and visitors’ previous settings, which were created by visitors’ previous access. Cookies enable websites to recognize new visitors, and advanced applications allow to adjust many settings. These settings are stored and controlled within the browser. The user of the browser can activate, partially enable or disable saving of the cookies.

Why do we use cookies?

The essential part of providing user-friendly online services are cookies. The most common e-commerce functions would not be possible without them. They enable faster and easier interactions between visitors on the website. With their help, the website remembers the individual’s preferences and experiences. Browsing the web pages is more effective and enjoyable. There are several reasons to use cookies. The browser can store information about the status of each website (details of individual page adjustments), help in the implementation of online services (e.g., online store), cookies help collect user statistics and site visits and data about the habits of a web user or similar. By using cookies, we can evaluate the effectiveness of our website layout, content, and design. You can also read the guidelines of the information officer about the use of the cookies which are recommended and allowed on these websites. Please keep in mind that removing or blocking cookies can negatively impact your user experience, and parts of our site may no longer be fully accessible.

List of cookies on our websites:

WebsiteCookie NameDescriptionDuration

nalizing.simoove_gdpr_popupSaves user preferences1 year

___________________________________________________________________________

Izjave pri pridobivanju soglasij in uveljavljanju pravic

1. IZJAVA NA SPLETNIH FORMAH IN V PAPIRNI OBLIKI – PRIJAVA

Upravljavec osebnih podatkov upravljalca in njegovi obdelovalci osebne podatke hranimo in obdelujemo v skladu z evropsko Uredbo o varovanju osebnih podatkov in Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP). Strinjam se, da sme upravljavec moje osebne podatke uporabiti za namen (obkroži, izberi):

– namen1 (pošiljanje obvestil o dogodkih, proizvodih, ipd …)
– namen2 (obveščanje o akcijskih ponudbah, ipd …)

IZJAVA

V skladu z Uredbo o varovanju osebnih podatkov se strinjam z nameni uporabe osebnih podatkov in sem seznanjen, da se lahko od katere koli obdelave kadar koli odjavim brez obrazložitve. V primeru odjave od posamezne obdelave (posamezen namen) bom odjavo poslal na elektronski naslov avtocenter@korinita.com ali pa se bom odjavil z samodejnim odjavnim mehanizmom v poslanem elektronskem sporočilu organizatorja.

2. MOŽNOST ODJAVE

Odjavljam se od obdelave oziroma ne želim več prejemati informacij o:

– namen1 (pošiljanje obvestil o dogodkih, proizvodih, ipd …)
– namen2 (obveščanje o akcijskih ponudbah, ipd …)

Odjavo pošljite na avtocenter@korinita.com

3. MOŽNOST VPOGLEDA

Zahtevam vpogled osebnih podatkov za lastnika osebnih podatkov _______________. Izjavljam in z osebno prisotnostjo, digitalnim podpisom, lastnoročnim podpisom, potrjujem svojo identiteto in jamčim, da sem lastnik omenjenih osebnih podatkov in imam pravico do vpogleda mojih osebnih podatkov v vaših zbirkah podatkov.

4. MOŽNOST PRAVICE DO IZBRISA IN POZABE

Zahtevam izbris vsem mojih osebnih podatkov (razen tistih, ki jih predpisuje drug zakon). Izjavljam in z osebno prisotnostjo, digitalnim podpisom, lastnoročnim podpisom potrjujem svojo identiteto, in jamčim, da imam kot lastnik osebnih podatkov pravico do zahtevka za izbris in pozabo mojih osebnih podatkov v vaših zbirkah podatkov.

Obvezni piškotki

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših dodatnih osebnih podatkov na katere niste pristali in s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Piškotki ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje naših spletnih mest in nam pomagajo razumeti, katere informacije so za obiskovalce najkoristnejše. So obvezni pri uporabi spletne strani in jih ni mogoče izklopiti.

Enable or Disable Cookies

 

 

 

V kolikor onemogočite te piškotke, žal ne bomo mogli shraniti vaših nastavitev na spletni strani. To pomeni, da vsakič ko se boste vrnili na stran boste morali vedno znova potrditi piškotke.

Omogoči
Onemogoči
bottom of page